Zbiornik wybieralny - Kampus UJ

Zbiornik wybieralny z możliwością odprowadzenia nadmiaru części wód opadowych w ramach istniejącej instalacji kanalizacji opadowej wraz z infrastrukturą: pompownią, instalacją kanalizacji opadowej, kablami zasilającymi i sterowniczymi.

 

 

Zrealizowane systemy:

 

BMS – integracja do istniejącego systemu Kampusu UJ

 

Październik 2017 – Styczeń 2018