Green building manager

Oprogramowanie Green Building Manager to kompleksowy system przeznaczony dla zarządców budynków, pozwalający na importowanie, gromadzenie, analizę oraz raportowanie danych dotyczących zużycia mediów i ich kosztów.

Szeroki zestaw metod importu danych pomiarowych pozwala na zastosowanie systemu w niemal każdym współczesnym biurowcu lub innej inwestycji, gdzie wymagane jest śledzenie stanu zużycia mediów dla poszczególnych odbiorców, aktualnych wskazań liczników, a także wymagana jest funkcjonalność pozwalająca na analizę porównawczą zużycia mediów dla dwóch lub większej liczby zestawianych ze sobą odbiorców.

Oprogramowanie może być zaimplementowane zarówno w nowych jak i istniejących systemach BMS. Dodatkowe moduły pozwalają na rozszerzenie funkcjonalności aplikacji o automatyczne generowanie raportów zużycia mediów lub wskazań liczników dla wybranych okresów czasu,a także o automatyczne wysyłanie powiadomień e-mail z raportami (pdf/xls/csv) do zdefiniowanejgrupy odbiorców.

Funkcjonalność programu GBM:

Definiowanie parametrów budynku:

 • Nazwa budynku, nazwy z numerami seryjnymi liczników, grupowanie liczników
 • Powierzchnia (całkowita, wynajmowana)
 • Koszty zużycia poszczególnych mediów (całkowite, przeliczane na m2)

Prezentacja danych dla każdego licznika:

 • Wykres dla dowolnie wybranego przedziału czasowego
 • Wskazania dla dowolnie wybranej daty
 • Zużycie licznika w dowolnie wybranym przedziale czasowym

Analiza porównawcza:

 • Możliwość zestawiania dowolnie wybranych liczników lub zestawu liczników
 • Porównanie zużycia dla wybranego przedziału czasowego
 • Prezentacja danych w postaci tabelarycznej i w formie wykresu
 • Możliwość odniesienia danych zużycia do dowolnego parametru rejestrowanego w systemie (np. temperatura zewnętrzna)

Generowanie raportów:

 • Format PDF, XLS, CSV
 • Tabelaryczne zestawienie zużycia lub wskazań liczników lub grup liczników
 • Obliczenie kosztu zużycia mediów wg zdefiniowanych stawek
 • Wykazanie procentowego udziału poszczególnych liczników w zużyciu danej grupy
 • Automatyczne generowanie z możliwością wysyłania widomości email

Działanie programu GBM:

Aktualne wskazania liczników

Za pomocą GBM możliwy jest odczyt nie tylko z jednego ale również z wybranych zestawów liczników w określonym przez nas czasie. 

Podgląd w formie wizualnej poszczególnych liczników

W wybranym przez siebie momencie jesteśmy w stanie odtworzyć w formie wizualnej zużycie poszczególnego licznika. 

Zestawienie tabelaryczne zużycia mediów

Mamy możliwość wglądu do bazy z wielu miesięcy wstecz, w celu odtworzenia i porównania zużycia mediów. 

Generowanie raportów zużycia mediów

Mamy możliwość w prosty sposób wygenerowania potrzebnego dla siebie raportu w formatach takich jak: PDF, XLS, CSV.