Polityka prywatności

– serwisu www.g-automatic.pl –

Skrócona wersja – najważniejsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych w serwisie

Chcemy oprócz dbania o Twoją prywatność, zadbać również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu www.g-automatic.pl (dalej: „Serwis”) jest General Automatic LV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0001009040, posiadająca NIP: 6751548687 oraz numer REGON: 364738459 (dalej: „My” lub „General Automatic”).

Nasze główne biuro znajduje się w Krakowie przy ul. Mieczysława Medweckiego 7/U10, (31-870 Kraków). Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@g-automatic.pl lub telefonicznie pod nr: (12) 307 40 03.

2. Jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane

FORMULARZ KONTAKTOWY

Chcąc ułatwić Ci kontakt z nami stworzyliśmy w Serwisie formularz kontaktowy.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, które wpisujesz w tym formularzu jest art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi naszymi usługami.

COOKIES

W związku z prowadzeniem Serwisu wykorzystujemy pliki cookies, nie wiąże się to jednak z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
Cookies pozwalają nam:
1. zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu,
2. poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu,
3. korzystać z narzędzi analitycznych,
4. korzystać z narzędzi marketingowych, w tym takich, które zakładają profilowanie w rozumieniu RODO.

W sytuacji określonej w pkt. 1, 2 i 3 informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

W sytuacji określonej w pkt 4 informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podczas Twojej pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest następująca informacja dotycząca stosowania plików cookies:

General Automatic LV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z prowadzeniem niniejszej strony internetowej używa plików cookies...
tj. technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (tj. np. jego komputerze). Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do tych danych przez serwis www.g-automatic.pl/ oraz współpracujące podmioty trzecie. Zgoda ta w każdej chwili może być zmodyfikowana lub cofnięta poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej. Szersze informacje znaleźć można w polityce prywatności.

Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności we wszystkich celach opisanych powyżej. Zgodę zawsze możesz wycofać (bez wpływu na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody), usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu poprawy działania serwisu.

Cookies podmiotów trzecich. Nasz Serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies wygląda w naszym Serwisie następująco:

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia statystyk Serwisu, takich jak liczba odwiedzających czy odwiedzone podstrony Serwisu.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy następujące dane osobowe użytkowników Serwisu:

1. adres IP urządzenia,
2. rozdzielczość ekranu urządzenia,
3. parametry techniczne urządzenia i oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika,
4. położenie geograficzne (tylko kraj),
5. preferowany język (język interfejsu urządzenia),
6. działania myszki (ruchy, lokalizacje, kliknięcia) i kliknięcia klawiszy,
7. kod URL odnośnika i jego domena
8. dane o przeglądanych treściach (m.in. sposób przechodzenia pomiędzy podstronami Serwisu, czas przeglądania, częstotliwość odwiedzin),
9. data i czas serwera,
10. dane o źródle z którego użytkownik trafił o serwisu,
11. lokalizacja urządzenia końcowego, z którego użytkownik łączy się z Serwisem,
12. tagi UTM, określające z jakiej lokalizacji sieciowej przybył użytkownik,
13. identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń,
14. dane wyszukane w sposób automatyczny w sieci (adres poczty elektronicznej, nr telefonu, nazwa i adres firmy).

Przetwarzamy następujące dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego w Serwisie:

1. imię i nazwisko,
2. adres email,
3. numer telefonu
4. inne dane osobowe, które potencjalnie mogą być zawarte przez nadawcę w treści wiadomości.

4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Dane wszystkich użytkowników Serwisu przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie (odpowiadające za hosting Serwisu).

Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego są również przetwarzane w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie odpowiadające za hosting poczty elektronicznej, z której korzystamy. Ze względu na lokalizację serwerów tych podmiotów, dane te mogą być przesyłane, przechowywane i przetwarzane w krajach trzecich. Podmioty te gwarantują, jednak, odpowiedni stopień ochrony danych. Nasze systemy informatyczne są serwisowane przez zewnętrzny specjalistyczny podmiot. Przy świadczeniu dla nas usług może on mieć wgląd do Twoich danych osobowych.

Na stronie używamy tzw. systemu Captcha firmy Google („Google reCAPTCHA”). System reCAPTCHA pomaga ustalić czy formularz kontaktowy został wypełniony przez człowieka czy komputer, czyli tzw. internetowego bota np. do rozsyłania spamu. Google reCAPTCHA na podstawie przeprowadzonego testu blokuje dostęp do formularza botom. Google reCAPTCHA dokonuje tego rozróżnienia posługując się m.in.:

Pełne warunki usługi reCAPTCHA oraz politykę prywatności można poznać na stronie Google.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

• nazwa.pl sp. z o.o. – w celu przechowywania danych na serwerze. Nasza strona znajduje się na tych serwerach, wszystko co wpiszesz w naszych formularzach musi tam się pojawić. Twoje dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach nazwa.pl. Połączenia, których używamy do łączenia się z serwerem są szyfrowane.

• Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia w celu przechowywania danych na serwerze oraz obsługi serwera pocztowego. Używamy usług Google do obsługi naszej korespondencji mailowej i przechowywania danych w chmurze (Gsuite).
Niektóre z opisanych wyżej operacji wiążą się z przesyłaniem Twoich danych osobowych do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO. Dzieje się to jednak zawsze w oparciu o instrumenty prawne przewidziane w RODO, gwarantujące adekwatną ochronę Twoich praw i wolności. Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz znaleźć w politykach prywatności umieszczanych przez dostawców w ich serwisach.

5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Dane osobowe udostępnione za pośrednictwem formularza będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przechowywane na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony przepisami.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies trwa do czasu wyłączenia możliwości ich wykorzystywania. Możesz to zrobić usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce.

6. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania.
Te prawa to:

prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

Artykuł 15
Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Artykuł 16
Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Artykuł 17
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Artykuł 18
Prawo do ograniczenia przetwarzania

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

• prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Artykuł 20
Prawo do przenoszenia danych

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

Artykuł 21
Prawo do sprzeciwu

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail na adres: rodo@g-automatic.pl bądź telefonicznie pod nr: (12) 307 40 03.

7. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa lub w formie elektronicznej na formularzu za pośrednictwem systemu ePuap2 (w sposób opisany tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/153). Szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) możesz uzyskać na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/

8. Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie przez Ciebie wybranych danych osobowych w formularzu kontaktowym zamieszczonym w Serwisie jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Nie musisz jednak korzystać z formularza kontaktowego, aby rozpocząć współpracę. Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@g-automatic.pl lub telefonicznie pod nr: (12) 307 40 03. Zapraszamy również do naszego biura, które znajduje się w Krakowie przy ul. Mieczysława Medweckiego 7/U10 (31-870 Kraków).

Nie musisz również udostępniać nam informacji zawartych w plikach cookies. Możesz temu zapobiec poprzez usunięcie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

w przeglądarce Microsoft Edge
w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Safari

Pamiętaj jednak, że zmiana ustawień plików cookies w ten sposób, że zablokowana zostanie możliwość wykorzystania informacji w nich zawartych, może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu.

9. Skąd mamy Twoje dane

Dane osobowe osób kontaktujących się z nami przez formularz pozyskujemy do nich samych.
Dane zawarte w plikach cookies pozyskujemy w sposób automatyczny.

10. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Dane zawarte w plikach cookies są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu przyjętym przez RODO.

Pozostałe dane użytkowników serwisu, w tym dane osób korzystających z formularza kontaktowego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.