Oferta

GENERAL AUTOMATIC oferuje wsparcie na każdym etapie procesu budowy, począwszy od wykonania koncepcji i oszacowania kosztów poprzez projekty budowlane, projekty wykonawcze, opracowanie kosztorysów inwestorskich po kompleksową realizację i uruchomienie instalacji. W zakresie realizowanych przez nas nas usług zapewniamy serwis gwarancyjny na warunkach indywidualnie ustalanych z klientem.

Dla obiektów w trakcie realizacji lub już zrealizowanych oferujemy usługi audytu oraz nadzoru inwestorskiego w zakresie poniższych instalacji.

BMS

Building Management System - zintegrowany system zarządzania wszystkimi instalacjami technologicznymi budynku.

SKD

System Kontroli Dostępu - zabezpieczenie dostępu do poszczególnych stref budynku

CCTV

System Telewizji Dozorowej - obserwacja i rejestracja zdarzeń na zewnątrz i wewnątrz budynku

SSP

System Sygnalizacji Pożaru - podniesienie poziomu bezpieczeństwa budynku poprzez wczesne wykrycie pożaru i sygnalizację zagrożenia

DSO

Dźwiękowy System Ostrzegawczy - nadawanie komunikatów informacyjnych i ostrzegawczych w wybranych strefach budynku

SSWIN

System Sygnalizacji Włamania i Napadu - wykrywanie i sygnalizowanie nieuprawnionego dostępu do budynku

LAN

Sieć okablowania strukturalnego - zapewnia komunikację elektroniczną w budynku

AV

Instalacja Audio-Video - systemy multimedialne dopasowane do wymagań klienta

AKPiA

Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka - sterowanie i monitoring układów technologicznych budynku